Aanpassing DBI-aftrek

Vanaf 2018 zullen de dividenden die in aanmerking komen voor de DBI-aftrek, voor 100% vrijgesteld zijn.  Tot op heden is de vrijstelling slechts 95%.  De verhoging van deze vrijstelling kadert in het zomerakkoord van de federale regering.

Groepen van vennootschappen kunnen hiermee hun interne financiering optimaliseren.