Aanvraag Corona premie – Toepassing actief

Voor de bedrijven die geconfronteerd werden met een verplichte sluiting vanuit de overheid wegens de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus werd er reeds eerder aangekondigd dat zij recht hebben op een hinderpremie.  Vanaf vandaag kan deze worden aangevraagd via de link: https://www.aanvraagcoronapremie.be/

Bijkomende steunmaatregelen: Uitstel voor indiening aangiftes BTW / ICO / Listings

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften:

PERIODIEKE AANGIFTEN
• Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
• Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
• Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN
• Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
• Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
• Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING
• Termijn verlengd tot 30 april 2020
• Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.