Bijkomende steunmaatregelen: Uitstel voor indiening aangiftes BTW / ICO / Listings

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften:

PERIODIEKE AANGIFTEN
• Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
• Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
• Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN
• Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
• Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
• Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING
• Termijn verlengd tot 30 april 2020
• Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.