Ondernemingen krijgen vier maanden uitstel voor betaling onroerende voorheffing

Ondernemingen die op 1 januari 2020 eigenaar waren van een onroerend goed zijn in principe verplicht de onroerende voorheffing voor 31 december 2020 te betalen.  Minister Matthias Diependaele (Financiën & Begroting) wil via de toekenning van dit betalingsuitstel de bedrijven meer ademruimte geven, rekening houdend met de huidige crisis.

Het uitstel van betaling tot 30 april 2021 wordt automatisch toegekend voor vennootschappen, eenmanszaken die wensen gebruik te maken van het betalingsuitstel zullen dit proactief moeten aanvragen bij het ontvangkantoor.