Artikelen door jocelis

Aanpassing DBI-aftrek

Vanaf 2018 zullen de dividenden die in aanmerking komen voor de DBI-aftrek, voor 100% vrijgesteld zijn.  Tot op heden is de vrijstelling slechts 95%.  De verhoging van deze vrijstelling kadert in het zomerakkoord van de federale regering. Groepen van vennootschappen kunnen hiermee hun interne financiering optimaliseren.

Het zomerakkoord: Wijzigingen voor uw vennootschap.

De federale regering bereikte einde juli 2017 een akkoord omtrent de begroting 2018, het reeds veel besproken zomerakkoord. Het fiscale landschap zal grondig veranderen voor u en uw vennootschap, enkele krachtlijnen geven we u graag mee: 1. Verlaging vennootschapsbelasting Een verlaging van de vennootschapsbelasting wordt stapsgewijs voorzien. Het gewone tarief zal uiteindelijk dalen naar 25%. […]